1. Ảnh mặt tiền nhà hàng

 

2. Ảnh lối vào nhà hàng

3. Ảnh quầy lễ tân